ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រគេនទានវស្សា និងទេយ្យទាន ដល់ព្រះសង្ឃចំនួន ៣វត្ត បន្តទៀត ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន