គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ ប្រារព្ធកម្មវិធីបិទដង្ហែក្បួនឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោត