ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ និងសហការី បន្តចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពី COVID-19


ព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ និងសហការី បន្តចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋ និងបងប្អូនពលករមកពីបរទេសអោយយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីជំងឺcovid-19 ជាពិសេសបងប្អូនពលករដែលទើបត្រលប់មកពីបរទេសត្រូវនៅដាច់ដោយឡែក រយ:ពេល១៤ថ្ងៃសិន នៅស្រុកស្ទោង។