ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ក្នុងពិធីទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា ១៩៧៩-៧ មករា ២០១៦​ ខេត្តកំពង់ធំ