បោះឆ្នោតគម្រូជ្រើសរើសសកម្មជនយុវជនគណបក្ស ភូមិត្រស់ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុុកបារាយណ៍


ពីធីបោះឆ្នោតគម្រូ ជ្រើសរើសសកម្មជនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅភូមិត្រស់ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ប្រធានឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ជា វ៉ាន់ចាន់ អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត នាថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ លទ្ធផលចុងក្រោយរើសបានយុវជនចំនួន៥ នាក់៕

IMG_6693IMG_6679IMG_6648IMG_6654IMG_6678IMG_6684IMG_6683IMG_6687