ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សម្ភោធសមិទ្ធផល នៅវត្តក្តីអណ្តែត ខេត្តកំពង់