ប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសន្ទុក


ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ឧសភា ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកសន្ទុក មានកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុក ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ធំ ។ ក្នុងដំណើរការនេះឯកឧត្តមប្រធាន បានលើកឡើងពីគោលបំណង៣ ដែលរួមមាន ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណបក្សស្រុក រចនាសម្ព័ន្ធស្នាក់ការគណបក្សស្រុក និងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខ។

IMG_5461IMG_5436

IMG_5447IMG_5468

IMG_5463IMG_5469IMG_5431IMG_5429