ឯកឧត្តម ជា អឿង ប្រកាសសកម្មជនយុវជនស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក