ពិធីប្រកាសប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកសន្ទុ


ពិធីប្រកាសតែងតំាង លោក ទូច សុខា ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកសន្ទុ កក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុកសន្ទុក ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ប្រធាន អនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំ ប្រធាន អនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ និងប្រធាន អនុប្រធាន សាខាគណបក្សភូមិគ្រប់ភូមិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

21768073_1008361972638079_2982720459979122613_n

21768476_1008361955971414_3180830951609384786_n 21768336_1008361979304745_9205441153486421319_n

22007865_1008362029304740_969748914509184443_n 22008119_1008362225971387_7078977581518388706_n