គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ រៀបចំពិធីអបអរខួបលើកទី៦៨ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្ស ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជិត ៤ពាន់នាក់