#អត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននៅស្រុកបារាយណ៍


២៣.៤៥% លំដាប់ទី ២ បន្ទាប់ពីក្រុងស្ទឹងសែន ៖
អត្រាភាពក្រីក្រតាមឃុំ ពីខ្ពស់ មកទាប ៖ ចើងដើង ២៧.៩០ %, ស្វាយភ្លើង ២៧.១៣% , ច្រនាង ២៥.៩៣% ,គគីរធំ ២៥.៧០% ,បាក់ស្នា ២៥.៦២% , ឈូកខ្សាច់ ២៥.០៧% , ទ្រៀល ២៤.១៨%,ពង្រ ២៤.០៩% ,ស្រឡៅ ២៣.៨៤% , បឹង ២២.៩៨%, ក្រវ៉ា ២២.៨១% ,ត្នោតជុំ ២២.១៣% , ជ្រលង ២១.៩១%, ចុងដូង ២១.៤៤%, សូយោង ២០.៦៣% ,បារាយណ៍ ២០.៧៨%, ឃុំអណ្តូងពោធិ៍ ២០.២១% ,ឃុំបល្ល័ង្ក ១៩.៩៥%, (ទិន្នន័យពីមន្ទីរផែនការ)

12308731_867905279997853_3241884459863896686_n 12316059_1809633359264329_8989539119066580017_n 12360287_1809633535930978_6559329188308138977_n12347897_1809633929264272_4682799645299902349_n

12348037_727389740729750_5302776773126516707_n