ព្រះអគ្គិជ័យកីឡាបានចេញដំណើរពីខេត្តកំពង់ធំហើយ ឆ្ពោះទៅពហុកីឡដ្ឋានមរតកតេជោ ​