ឯកឧត្តម សុខ លូ បន្ដជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់កំពង់ក្របៅ ក្រុងស្ទឹងសែន និងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ សំណេះសំណាល ជាមួយប្រធាន អនុប្រធាន សមាជិក សមាជិកាគណបក្សខេត្ត ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ និង បង្ហាញសមាសភាព បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ

ឯកឧត្តម សុខ លូ បន្ដជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូ និងអូរគន្ធរ ក្រុងស្ទឹងសែន និងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ

ឯកឧត្តម សុខ លូ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឃុំផាត់សណ្តាយ និងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា