ពិធី​អប​អរ​សាទរ​ខួបលើក​ទី ​៦៦​ ទិវា​កុមារ​អន្តរ​ជាតិ ១មិថុនា និងខួបលើកទី១៤ ​ទិវា​ពិភព​លោក​ប្រឆាំង​ពលកម្ម​កុមារ​១២​មិថុនា​និងទិវា​កុមារ​កម្ពុជា​ខេត្ត​កំពង់ធំ​